Wat kost bouwgrond gemiddeld per m2? - NlVragen.com (2023)

Wat is de grondprijs per m2 in Nijmegen? Als je in Nijmegen of de omgeving wilt wonen, dan is het goed om je hier in te verdiepen. Wat wil je maximaal uitgeven aan de grond? Hoe belangrijk is wonen in Nijmegen als de grondprijs in de omgeving juist veel lager ligt?

Het kadaster houdt op haar website een overzicht bij van de gemiddelde prijs van bouwkavels in Nederland. In maart 2020 lag de grondprijs gemiddeld op 501,99 m2. In totaal passeerden er in die periode 2.209 kavels in heel Nederland. Kijk je in het Kadaster naar de gemiddelde koopsom in de provincie Gelderland, dan ligt deze in het eerste kwartaal van 2020 op 311.977,- euro.

Welke prijs je betaalt per m2 grond in Nijmegen is lastig te zeggen. Er wordt niet gewerkt met een vaste grondprijs in Nijmegen. Als je een plek op het oog hebt, kun je hierover het beste informatie aanvragen bij de gemeente. Of contact opnemen met de makelaar die het project in de verkoop heeft. Makelaars kunnen je natuurlijk ook informeren over de prijzen van de grond in de omgeving van Nijmegen.

Eén van de grote woningbouwprojecten in Nijmegen is Waalsprong. Als je hier kijkt naar de prijs van de bouwgrond, dan zie je dat je voor een vrije kavel van 345m2 in Oosterhout een prijs vanaf 187.000 euro betaald. Kavels van 414m2 beginnen bij 212.200 euro. Vergelijk je dat met een vrije kavel aan de Burgemeester Thijssenstraat in Beers, dan betaal je hier € 90.250,00 exclusief BTW (€ 109.202,50 inclusief BTW) voor een kavel van 361 m2. De grondprijs is 250,- euro per vierkante meter.

Bouwkavels van 618m2 starten in dit project nabij Nijmegen bij 317.400 euro. Als je dat vergelijkt met de prijs van bouwgrond aan de Kouwenberg in Cuijk dan heb je hier heel wat meer grond voor bijna dezelfde prijs. Een kavel van 1555m2, die bestemd is voor de bouw van een vrijstaande woning, koop je hier voor 323.580,- euro exclusief BTW. Je woont dan dichtbij het centrum in Cuijk en staat zo bij het station. Met de trein sta je binnen een kwartier in hartje Nijmegen.

Naast de grondprijs heb je natuurlijk ook nog de kosten voor de bouw van je woning en eventueel bouw klaar maken van de grond. Het is goed om het totale plaatje eerst goed door te rekenen, zodat je een compleet beeld hebt. Je kunt dan bepalen of het belangrijk is om grond in Nijmegen te kopen of dat je in een omgeving nabij Nijmegen – met een lagere grondprijs – jouw droomhuis gaat bouwen.

Prijzen bouwgrond per gemeente

Te zien is dat de prijzen variëren van € 200,- per m2 in de randen van Nederland, oplopend naar zo’n € 450,- tot € 800,- per m2 in het westen van het land, en in de grote steden (uiteraard) nog hoger.

(Video) Wie moet je zijn om rijk te kunnen worden? - Mark Daamen - ExtremeGroei LIVESHOW #9

Wat kost een bouwgrond op een toplocatie?

Snelle links:

Wat kost een kavel voor een nieuwbouw huis in Nederland? En wat is de gemiddelde prijs van bouwgrond ? Op internet is hierover weinig informatie te vinden. iTX BouwConsult heeft het voor u uitgezocht, voor heel Nederland en per provincie. Ondanks onze inspanning blijven het indicatieve cijfers. Kavelprijzen kunnen binnen een regio sterk variëren. In ons onderzoek zijn de grotere steden buiten beschouwing gelaten.

Internet is geduldig maar merkwaardig genoeg is er over kavelprijzen weinig te vinden. Ze kunnen niet bij officiële instanties zoals het centraal bureau voor de statistiek (CBS) opgevraagd worden. iTX BouwConsult heeft echter zelf bij meer dan 400 Nederlandse gemeenten de kavelprijzen opgevraagd, aangevuld met andere beschikbare bronnen. Per provincie hebben we de gemiddelde kavelprijzen voor u berekend.

Kavelprijzen variëren sterk per provincie. De hier getoonde prijzen zijn gemiddelde prijzen. Ook binnen de provincies variëren de prijzen sterk. Sommige populaire plaatsen kennen een veel hogere kavelprijs dan wat hier genoemd is. De minder gewilde woonplaatsen echter kunnen een fors lagere grondprijs vertonen.

(Video) Maandag 5 oktober - de levende bodem

Prijspeil 2019, Bron:iTX BouwConsult

ProvincieKavelprijs excl. btwKavelprijs incl. btw
Groningen€ 138,-€ 165,-
Friesland€ 192,-€ 229,-
Drenthe€ 170,-€ 203,-
Overijssel€ 264,-€ 314,-
Gelderland€ 318,-€ 378,-
Utrecht€ 453,-€ 539,-
Flevoland€ 264,-€ 314,-
Noord-Holland€ 466,-€ 555,-
Zuid-Holland€ 447,-€ 532,-
Noord-Brabant€ 320,-€ 381,-
Zeeland€ 231,-€ 275,-
Limburg€ 197,-€ 235,-

Gemeente hanteren een vaste uitgifte prijs voor nieuwbouwkavels. Waarbij de prijs vaak exclusief btw genoemd wordt. De kavelprijs per vierkante meter heeft betrekking op een gemiddelde bouwkavel. Meestal 400 a 600 m2. Naarmate de bouwkavel groter wordt daalt de kavel prijs volgens een staffel. Deze staffel wordt per gemeente vastgesteld. Boven de 2.000 á 2.500 m2 wordt het meerdere aan grond verkocht tegen tuingrond of agrarische grond. De prijzen variëren tussen de € 5,- per m2 tot € 20,- per m2.

Prijspeil 2016, Bron: iTX BouwConsult

KavelgroottePrijs per m2 in voorbeeld gemeente
tot 650 m2€ 300,-
650 tot 1000 m2€ 250,-
1000 tot 1500 m2€ 150,-
1500 tot 2000 m2€ 75,-
2000 tot 2500 m2€ 10,-

In het volgende rekenvoorbeeld laten we zien hoe in een willekeurige gemeente deze staffel verloopt. Stel u wilt een kavel kopen van 1750 m2 in een deze gemeente. De gemeenteraad heeft in haar gronduitgifte beleid vastgesteld dat de eerste 650 m2 gezien moet worden als een volle kavel tegen de vaste uitgifteprijs. De daarop volgende 350 m2 is de prijs verminderd met € 50,- , de daarop volgende 500 meter wordt voor de helft van de uitgifteprijs verkocht en de resterende 250 m2 tegen weer de helft. Zo ontstaat een gestaffelde kavelprijs.

Prijspeil 2016, Bron: iTX BouwConsult

RekenvoorbeeldKavel van 1750 m2
De eerste 650 m2€ 300,- x 650 m2€ 195.000,-
van 650 tot 1000 m2 = 350 m2€ 250,- x 350 m2€ 87.500,-
van 1000 tot 1500 m2 = 500 m2€ 150,- x 500 m2€ 75.000,-
van 1500 tot 1750 m2 = 250 m2€ 75,- x 250 m2€ 18.750,-
Totaal kavel van 1750 m2€ 376.250,-

Op een aantal plaatsen in Nederland staan de uitgifteprijzen van grondstukken sterk onder druk. De grote bouwcrises gecombineerd met de dalende huizenprijzen leiden ertoe dat gemeente nauwelijks nog bouwgrond uitgeven. Sommige gemeente verlagen daarom de kavelprijzen. Andere kiezen voor het stabiliseren van de uitgifte prijs, de jaarlijkse inflatie correctie blijft achterwege. Hierdoor vind feitelijk ook een verlaging van de kavelprijs plaats. Het is moeilijk in te schatten of de grondprijzen de komende jaren zullen dalen. In veel gemeenten is de toekomstige opbrengst van kavels al min of meer uitgegeven. Het verlagen van de kavelprijs leidt direct tot een verlies. De gemeentelijke begroting houdt een verstandig uitgifte beleid, lees lagere grondprijzen, min of meer in een houtgreep. De verwachting van iTX BouwConsult is dat de kavelprijzen de bodem nu wel bereikt hebben.

De prijs van een bouwkavel zit vaak geïntegreerd in de koopsom van het huis. Zeker als de aannemer het grondstuk in zijn bezit heeft. Zogenaamde aannemergebonden kavels of een bouwkavel met bouwclaim. Het is moeilijk om de grondprijs bij een aannemergebonden kavel boven water te krijgen. Het belang van de aannemer om de prijzen apart te presenteren is er niet. Indien de prijs in de woning verweven is met de kavel dan is moeilijk vast te stellen wat elke component apart kost. Een diepgaand onderzoek naar wat de feitelijke bouwkosten van het huis zijn is mogelijk met behulp van een door iTX BouwConsult gemaakte bouwkostenbegroting.

Toekomstige huizenkopers hebben een duidelijk andere wens over bouwkavels dan dat wat de markt biedt. Het merendeel van de bouwkavels wordt aangeboden met een bouwclaim. De particulier echter zoekt veel liever een vrije kavel. Bij een vrije kavel zoek ja na aanschaf van het grondstuk zelf een aannemer. De gedwongen nering blijft dan achterwege.

De overheid heeft gemeente gestimuleerd om minimaal 30 % van de kavels vrij uitgeefbaar te maken. Helaas hebben veel gemeenten daar laks op gereageerd. Liever zaken doen met 1 projectontwikkelaar of ontwikkelende aannemer dan de eigen woningbouwende bewoners het naar de zin te maken. Gemakkelijk maar wel ten nadele van de vrij uitgeefbare kavels en tegen de wens van de meerderheid van particuliere opdrachtgevers. De kopersstaking van de afgelopen jaren duid erop dat de koper weer koning is.

Koop je een kavel met bouwclaim, probeer dan toch duidelijkheid te krijgen over de prijs van de kavel en de bouwprijs van het huis. Accepteer dat de feitelijke grondprijs hoger is dan bijvoorbeeld de uitgifte prijs van de gemeenten. Daarmee bereik je dat de bouwprijs van het huis via een open begroting loopt. De hogere prijs die je betaald aan de aannemer voor de kavel ligt vaak aan het risico dat de aannemer voorafgaande aan de verkoop gelopen heeft. iTX BouwConsult kan je helpen in dit traject om meer duidelijkheid te krijgen.

(Video) LNV-webinar Brexit | Wat betekent de deal voor jouw bedrijf?

Wat kost bouwgrond per m2 2021?

In 2021 steeg de gemiddelde prijs voor een vierkante meter bouwgrond in Vlaanderen naar 309 euro. Het ging om een toename van 6,6 procent. Maar in sommige regios liepen de stijgingen zelfs op tot 30 en zelfs bijna 40 procent, zo blijkt uit de cijfers van notaris.be.

Naarmate de bouwkavel groter wordt daalt de kavel prijs volgens een staffel. Deze staffel wordt per gemeente vastgesteld. Boven de 2.000 á 2.500 m2 wordt het meerdere aan grond verkocht tegen tuingrond of agrarische grond. De prijzen variëren tussen de € 5,- per m2 tot € 20,- per m2.

O.a. de ligging van de kavels, de bouwmogelijkheden op de kavels en de oppervlakte van de kavels bepalen de grondwaarde. Voor 2021 wordt er een minimale m2-prijs vastgesteld van € 300,– p/m2 (excl. btw).

Wat zijn de grondprijzen op dit moment?

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2021 met 4,3% gestegen ten opzichte van het derde kwartaal: van 67.100 naar 70.000 euro per ha. Over heel 2021 is de grondprijs uitgekomen op 67.100 euro per ha, 5,5% hoger dan in 2020 (63.600 euro per ha).

FAQ

Wat kost bouwgrond per m2 2021?

In 2021 steeg de gemiddelde prijs voor een vierkante meter bouwgrond in Vlaanderen naar 309 euro. Het ging om een toename van 6,6 procent. Maar in sommige regio’s liepen de stijgingen zelfs op tot 30 en zelfs bijna 40 procent, zo blijkt uit de cijfers van notaris.be.

Wat zijn de grondprijzen op dit moment?

(Video) PBL-seminar ‘Stopt Europa de verstedelijking?’

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2021 met 4,3% gestegen ten opzichte van het derde kwartaal: van 67.100 naar 70.000 euro per ha. Over heel 2021 is de grondprijs uitgekomen op 67.100 euro per ha, 5,5% hoger dan in 2020 (63.600 euro per ha).

Wat is 1 vierkante meter grond waard?

Afhankelijk van locatie en ligging bedraagt de grondprijs in 2020 tussen € 100,– en € 120,– per m2, exclusief btw.

Wat kost grond voor woningbouw?

Afhankelijk van locatie en ligging bedraagt de grondprijs in 2020 tussen € 100,– en € 120,– per m2, exclusief btw.

Related

Videos

1. webinar long covid gericht op professionals
(Spine & Joint Centre)
2. Inspiring workplaces die waardecreatie bevorderen - René Stevens
(Atelier-V realestate)
3. Webinar Griekenland | Riksja Travel
(Riksja Travel)
4. Webinar: in je sas met vers gras
(Frank)
5. 2018-02-01 Webinar Hamamatsu-arrest
(Customs Knowledge)
6. Projectwebinar Tripolis
(Bouwen met Staal)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated: 01/25/2023

Views: 5607

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.